Želite zaposliti upokojenca?

Ali v vašem podjetju občasno ali začasno že dela upokojenec?

Potem je tukaj nekaj aktualnih informacij za vas.

V maju 2022 je prišlo do ponovne spremembe na področju urnih postavk za občasno in začasno delo upokojencev.

Od 14. maja 2022 do 28. februarja 2023 velja uredba, da urna postavka za opravljeno uro upokojenskega dela ne sme biti nižja od 6,17 EUR.

Skupni dohodek za opravljeno začasno ali občasno delo v seštevku v koledarskem letu 2022 tako ne sme presegati 9.237,96 EUR.

Upokojenci začasno ali občasno delo lahko opravljajo pri različnih delodajalcih, a skupna vrednost ur in prihodka ne sme presegati predpisanih vrednosti.

Poleg tega je prišlo tudi do spremembe obsega ur dela. Iz 60 ur mesečno se je obseg povečal na 90 ur mesečno. Največ trikrat na leto pa lahko občasno delo upokojenca obsega 120 ur na mesec, vendar ti ukrepi veljajo le do konca leta 2022.

Pravno formalna oblika sodelovanja med delodajalcem in delavcem-upokojencem je sklenitev pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela, kjer morajo bitu opredeljene ključne sestavine pomembne za pogodbo. Ne spreglejte v pogodbo zabeležiti obdobje opravljanja dela in števila ur, urno postavko ter predviden skupen znesek prihodka.

#samopovemo #kadrovskinasvet

HRM rešitve
Scroll to Top