Želite zaposliti upokojenca?

Ali v vašem podjetju občasno ali začasno že dela upokojenec?

Potem ste morda že zasledili, da je prišlo do sprememb pri plačilu začasnega in občasnega dela dijakov, študentov in upokojencev.

Zaradi sprememb pri minimalni plači v začetku leta 2023, so se morali uskladiti tudi najnižji bruto zneski za začasno in občasno delo. Znesek najnižje bruto urne postavke se je tako zvišal iz 6,17 na 6,92 eur na uro. Novi znesek tako velja od 1. marca 2023 do 29. februarja 2024.

Poleg zvišanja zneska urne postavke, se je zvišal tudi najvišji skupni bruto dohodek za opravljeno začasno ali občasno delo v koledarskem letu 2023, ki znaša 10.346,52 evrov.

Bruto urna postavka za začasno in občasno delo ne sme biti manjša od minimalne plače, preračunane na uro dela, na povprečno mesečno obveznost za polni delovni čas (174 ure).

Poleg zvišane urne postavke, morate biti pri delu upokojencev v vašem podjetju pozorni tudi na število ur, ki jih bodo mesečno delali upokojenci.

Zakon o interventnih ukrepih za podporo trgu dela, ki je dovoljeval večje število delovnih ur, je prenehal veljati konca leta 2022.

Tako je število ur, ki jih upokojenec lahko opravi v posameznem mesecu ponovno 60 ur in ne 90! 

Tako posamezen upokojenec pri enem ali več različnih delodajalcih lahko dela v povprečju le do največ 60 ur mesečno. A zakon vseeno dopušča, da se v posameznem koledarskem letu v največ treh koledarskih mesecih opravi do 90 ur upokojenskega dela.

Skupno število ur opravljenega upokojenskega dela v koledarskem letu 2023 pa ne sme presegati 720 ur.

#samopovem #kadrovskinasvet #upokojenci

Vir: gov.si

HRM rešitve
Scroll to Top