V podjetju potrebujemo dodatno pomoč? Na kaj naj bom pozoren pri izbiri novega sodelavca?

Vsak novi zaposleni prinese s seboj v delovno okolje poleg znanj in veščin tudi novo energijo, oblikujejo se nova razmerja med sodelavci in med njim do nadrejenega oz. direktorja. Nova energija pa ni vedno samo pozitivna, zato je potrebno že v selekcijskem postopku temu nameniti pozornost.

Vsekakor mora kandidat ustrezati formalnim pričakovanjem delodajalca glede strokovnega znanja, kompetenc in delovnih izkušenj. Še posebej pa je potrebno preveriti njegovo osebnost in motivacijske faktorje. Na podlagi testiranja in kadrovskega intervjuja tako ocenimo tudi osebnostni tip kandidata, predvidimo njegove odzive v kritičnih situacijah oz. v stresu in ocenimo njegova karierna sidra.

Izbira kadra po občutku že dolgo ni več v modi, ker je predraga. Kaj rado se nam zgodi, da zaposlimo všečnega sodelavka, ki spreten v komunikaciji, a hkrati površen, ne sledi ciljem podjetja in zavzeto skrbi za pravočasen odhod domov in izpolnjevanje pravic iz delovnega razmerja.

HRM rešitve
Scroll to Top