Sistemske kadrovske rešitve

Za vsako podjetje oblikujemo sistemske rešitve, ki so hkrati skladne z zakonodajo ter sledijo viziji in ciljem podjetja.

Sistemizacija delovnih mest

Vsako podjetje, ki zaposluje več kot 10 delavcev, je dolžno opredeliti pogoje za zasedbo delovnih mest v podjetju oz. oblikovati akt o sistemizaciji delovnih mest. Da sistemizacija delovnih mest ne bo le papir v predalu, vsebini damo življenje in uporabnost za dnevno kadrovsko delo.

Interni kadrovski akti in evidence, obvezne za vse delodajalce

  • pogodba o zaposlitvi za vsakega zaposlenega
  • prijava v obvezno zdravstveno zavarovanje
  • obvestilo o odmeri letnega dopusta, ki se izda vsako leto
  • pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti na delovnem mestu
  • pravilnik o preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu
  • promocija zdravja na delovnem mestu
  • izjava o varnosti z oceno tveganja na delovnem mestu
  • zdravniški pregledi in usposabljanja iz varstva pri delu
  • vodenje kadrovske evidence in evidence delovnega časa.

Plačni sistemi in sistemi nagrajevanja

So vaši zaposleni plačani skladno s svojim delovnim prispevkom? So skozi nagrajevanje motivirani za doseganje ciljev podjetja? Ali so plačani kar vsi enako?

Oblikujemo plačni sistem in sistem nagrajevanja, ki ustreza vaši dejavnosti, rezultatom in je motivacijski tudi za vaše zaposlene.

HRM rešitve - Sistemske kadrovske rešitve

Vaše kadrovske skrbi prevzamemo mi.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Scroll to Top