Preventivni kadrovski pregled

Preventivni kadrovski pregled skozi 36 kontrolnih točk pregleda stanje upravljanja kadrovske funkcije, preveri izpolnjevanje zakonskih zahtev pri urejenosti dokumentacije in ter postopkov. Glede na ugotovljeno poda neodvisno mnenje o urejenosti razmerij na celotnem področju dela za zaposlenimi in predlaga ukrepe za ureditev stanja.

Zajema pregled dokumentacije in stanja na 5 ključnih področjih:

  • interni akti podjetja
  • personalne mape in pogodbe o zaposlitvi
  • plače in nagrajevanje
  • varnost in zdravje pri delu
  • usposabljanje in izobraževanje ter razvoj kadrov (če je v podjetju razvito).

Namen preventivnega kadrovskega pregleda je podati neodvisno mnenje o stanju urejenosti kadrovskega področja s ciljem ureditve in uskladitve z veljavno zakonodajo ter vizijo in cilji podjetja.

HRM rešitve - Preventivni kadrovski pregled

Vaše kadrovske skrbi prevzamemo mi.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Scroll to Top