So vaši zaposleni že izkoristili letni dopust 2021?

Čas imajo do 30.6.2022!

A Vi se zadeve lotite taktično in preudarno, da ne bo prišlo do morebitnih motenj v delovnem procesu.

Zakon o delovnih razmerjih določa število dni letnega dopusta, ki delavcu pripada v posameznem koledarskem letu. Prav tako pa zakon opredeljuje tudi koriščenje le tega. Delavec mora tako do konca tekočega koledarskega leta izkoristiti najmanj dva tedna letnega dopusta, ki mu je bil dodeljen. Preostanek lahko koristi v dogovoru z delodajalcem do 30. junija naslednjega leta.

Ker se 30. junij 2022 hitro približuje, vam svetujemo, da preverite stanje dni letnega dopusta pri svojih zaposlenih in se z njimi dogovorite za koriščenje le tega.

Za delavce pri katerih nastopa izjema ali je s kolektivno pogodbo določeno drugače, se je potrebno ravnati po kolektivni pogodbi dejavnosti, ki zavezuje vaše podjetje.

Za več kadrovskih nasvetov smo vam na voljo na lilijana@hrm-resitve.si ali romana@hrm-resitve.si

#samopovemo #kadrovskinasvet

HRM rešitve
Scroll to Top