Poletje je pred vrati in s tem visoke temperature!

Ali svojim zaposlenim zagotavljate primerne delovne pogoje, tudi v teh vročih delovnih dneh?

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih opredeljuje temperaturo zraka, ki jo morate kot delodajalec praviloma zagotavljati v delovnih prostorih. Pravilnik določa, da temperatura zraka v delovnih prostorih ne sme presegati 28 stopinj Celzija, razen v tako imenovanih ‘vročih delovnih prostorih’, kjer so temperature povečane zaradi delovne opreme (npr. peči, ipd.).

Kot delodajalec ste dolžni zagotoviti temperaturo zraka v delovnih prostorih, da ustreza biološkim potrebam delavcev, glede na naravo dela in na fizične obremenitve. Pri tem je potrebno upoštevati tudi določila slovenskih standardov o toplotnem udobju na delovnem mestu.

Kot delodajalec, tako lahko izvedete začasne ukrepe, ki bodo veljali le v času prekoračenih najvišjih delovnih temperatur. Ukrepi, ki se jih lahko poslužujete so: prerazporeditev delovnega časa, krajši delovni čas, pogostejši in daljši odmori med delovnim časom, ponudba ustreznih osvežilnih brezalkoholnih napitkov in zmanjšanje intenzivnosti dela, če je to seveda mogoče.

Skrajni ukrep je lahko tudi prekinitev delovnega procesa. Verjetno pa želite izpolniti zadana naročila oz. izvesti svoje storitve v dogovorjenih rokih, so na mestu dolgoročnejše tehnične rešitve in ukrepi v obliki dodatnih klimatskih in prezračevalnih naprav. Seveda je vpeljava tovrstnih rešitev odvisna tudi od narava dela, ki ga opravljate.

Odločitev o tem, katere ukrepe boste v podjetju izvedli, je vaša, ukrepi pa morajo biti opredeljeni v Izjavi o varnosti z oceno tveganja.

#kadrovskinasvet #samopovem

HRM rešitve
Scroll to Top