Podpisana je nova Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo

Pomembna informacija za vse obrtnike in podjetnike!

S 1.5.2023 je začela veljati nova Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo – KPOP, ki je bila aprila 2023 podpisana s strani Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije in Sindikata obrti in podjetništva Slovenije. Pogodba je sklenjena za 3 leta z možnostjo podaljšanja.

Nova KPOP je naslednica prejšnje kolektiven pogodbe, ki je prenehala veljati konec leta 2018. Z novo kolektivno pogodbo se na področje obrti in malega gospodarstva vrača večja stabilnost in bolj predvidljivo delovno okolje, ki ga gospodarstvo nujno potrebuje in sta ga tako Združenje kot Sindikat ponovno želela vzpostaviti v pripravi KPOP.

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo za enkrat velja le za delodajalce, člane združenja, ki kot glavno dejavnost opravljajo dejavnost po Uredbi o obrtnih dejavnostih in Listi dejavnosti, ki se po obrtnem zakonu običajno opravljajo na obrtni način. Prav tako KPOP velja za vse zaposlene pri teh delodajalcih, agencijske delavce, dijake in študente na obveznem praktičnem usposabljanju. Za poslovodne osebe ureditev KPOP ne velja.

Z veljavnostjo nove KPOP ne bo več potrebno pripravljati ali uporabljati individualnih pravilnikov.

Prednosti, ki jih prinaša KPOP za delodajalce so:

  • opredeljeni dodatni razlogi za sklenitev pogodb za določen čas,
  • definirano projektno delo in možnost sklenitve pogodbe za določen čas za obdobje daljše od dveh let,
  • natančneje definirano trajanje in spremljanje poskusnega dela in pripravništva,
  • definirani primeri začasnega opravljanja drugega dela, ki ni predmet pogodbe,
  • opredeljeni dodatni razlogi in primeri za začasno prerazporeditev delovnega časa,
  • definirana tudi natančnejši pogoji za  načrtovanje in izrabo letnega dopusta,
  • opredeljena je tudi disciplinska odgovornost in sankcije kršenja pogodbe in drugih obveznosti + odškodninska odgovornost,
  • opredeljeni so novi zneski najnižjih osnovnih plač ter zneski dodatkov na plače,
  • ureja se tudi izplačilo regresa za letni dopust v več obrokih.

To je le nekaj osnovnih sprememb in novosti, ki jih prinaša nova Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo, ki je začela veljati s 1.5.2023.

#samopovem #kadrovski nasvet #KPOP

Vir: ZDOPS

HRM rešitve
Scroll to Top