Minimalna plača od 1. januarja 2020 in sprememba načina obračuna dodatkov

Zakon o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/1092/15 in 83/18) določa pravico do minimalne plače, njeno višino (v bruto znesku) ter način njenega določanja in objave.

Minimalna bruto plača znaša za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020: 940,58 evrov bruto. Prav tako pa se bo s 1.1.2020spremenil tudi način obračunavanja dodatkov. Zakon o minimalni plači prav tako določa, da bodo od 1. 1. 2020 iz minimalne plače izvzeti vsi dodatki (za delovno dobo, delovno in poslovno uspešnost ter za težje razmere dela), kar pomeni bistven dvig stroškov dela pri enakih pogojih.  

Prve plače po novem bodo izplačane v februarju 2020.

HRM rešitve
Scroll to Top