Kakšne so možnosti za zaposlitev novega sodelavca, če imam manj kot 8 ur dela

Kakšne so možnosti za zaposlitev novega sodelavca, če imam manj kot 8 ur dela (za 4 ure – kaj moram izpolnjevati, kdaj lahko preko podjemne pogodbe, zakaj bi prek s.p., …)

Delavca lahko zaposlite tudi za skrajšani delovni čas, skladno s potrebo delodajalca in seveda s strinjanjem zaposlenega. Obveznosti do delavca so po vsebini enake kot za polno zaposlenega delavca, po obsegu pa sorazmerne številu ur zaposlitve. V primeru, da je isti delavec zaposlen za preostali čas še pri drugem delodajalcu, je potrebno uskladiti delo pri obeh.

Sodelovanje po podjemni pogodbi je primerno, če gre za občasno potrebo po delu delavca, ki pa nima narave delovnega razmerja. Je pa taka oblika dela manj ugodna za delavca (ne teče delovna doba, ni drugih pravic iz delovnega razmerja) in je tudi draga za delodajalca.

Sodelovanje z nekom preko s.p. predstavlja drugačno naravo delo, gre za poslovni odnos dveh praviloma enakovrednih partnerjev, ki skleneta pogodbo o poslovnem sodelovanju, za katero ne velja Zakon o delovnih razmerjih. Tak način sodelovanja je sporen tudi iz vidika, da delavec opravlja delo samo pri vas in postane na tak način ekonomsko odvisna oseba zaradi poslovnega sodelovanja samo z enim naročnikom. V primeru kontrole s strani davčnih organov lahko tako razmerje prinese zelo neljube stroškovne posledice, zato ga odsvetujemo.

HRM rešitve
Scroll to Top