Kako lahko motiviramo zaposlene (nematerialne nagrade), da ostanejo dalj časa v podjetju?

Zaposleni si načeloma želijo stalne zaposlitve in ne vedno znova menjave, nova okolja, novi nadrejeni ipd. V podjetju zaposleni ostajajo če so zadovoljni. Zadovoljen zaposleni je tak, ki se zaveda, da nadrejeni ve kaj konkretno dela, da je s tem delom zadovoljen in to tudi izrazi s pohvalo, ki je osebna ali/in javna. Prav tako na podlagi tega pričakuje in dobi primerno plačilo.

Vodstvo podjetja pa lahko veliko naredi za motivacijo zaposlenih in povečanje pripadnosti podjetju tudi preko nematerialnega nagrajevanja. V mislih imam predvsem napotitve na izobraževanja, omogočanje študija, organizacija internih dogodkov, plačilo drugih dejavnosti za zaposlene (npr. športni ali kulturni dogodki..), napotitev na dopust npr. v toplice ipd., izredni dopust za kakšne izredne situacije zaposlenega itd. Tak način motivacije je smiseln, če vodstvo predhodno analizira motivacijske dejavnike posameznikov in načrtovane aktivnosti oz. nagrade uskladi s tem.

HRM rešitve
Scroll to Top