ONLINE Kadrovska šola

PROGRAM:

 • Modul 1: Zakonske podlage za kadrovsko delo

Spoznali bomo ključno zakonodajo, ki vpliva na kadrovsko delo, panožne kolektivne pogodbe ter obvezne in priporočljive interne akte v podjetju. Podrobneje se bomo spoznali s sistemizacijo delovnih mest.

 • Modul 2: Izbira zaposlenih in postopek zaposlitve

Opredelili bomo potrebo po delavcu, definirali objavo prostega delovnega mesta ter postavili model za analizo prijavljenih kandidatov. Spoznali bomo elemente uspešnega razgovora za zaposlitev z vidika izvajalca razgovora. Izpeljali bomo vse postopke, ki so zakonsko obvezni pri zaposlitvi delavca.

 • Modul 3: Pogodba o zaposlitvi, kršitve in prenehanja delovnega razmerja

Spoznali se bomo s pogodbo o zaposlitvi, vrstami pogodbe, obveznimi elementi pogodbe, postopki v primeru kršitve pogodbe in načini prenehanja pogodbe o zaposlitvi.

 • Modul 4: Letni dopusti, regres, plače, bolniške, invalidi, delovni čas

Opredelili bomo kriterije in merila za odmero letnega dopusta, spoznali pravila koriščenja dopusta, spoznali osnovne informacije glede odmere regresa za letni dopust. Izpostavili bomo bolniško problematiko in osnove dela z invalidi. Spoznali bomo vrste delovnega časa in kako ga razporejati. Spoznali bomo osnovne usmeritve s področja plač.

 • Modul 5: Srečanje v živo; praktična izvedba kadrovskih postopkov, preizkus znanja

Obnovili bomo pridobljena znanja štirih modulov ter praktično izvedli 3-4 kadrovske postopke. Na koncu bo sledil kratek preizkus znanja 🙂 in podelitev potrdil o udeležbi na Kadrovski ONLINE šoli.

TERMINI IN NAČIN IZVEDBE:

 1. modul: 07.10.2020, 12.00-16.00; online.
 2. modul: 14.10.2020, 12.00-16.00, online
 3. modul: 21.10.2020, 12.00-16.00; online,
 4. modul: 28.10.2020, 12.00-16.00, online.
 5. modul: termin po dogovoru z udeleženci, srečanje v živo, lokacija Ljubljana.

CENA IN BONUSI:

Cena vsebuje:

 • udeležbo na 4 modulih Poletne kadrovske šole preko online povezave, posnetke online srečanj,
 • udeležbo na srečanju v živo v Ljubljani in pogostitev na srečanju,
 • delovne materiale in obrazce za kadrovsko delo,
 • potrdilo o udeležbi na Kadrovski online šoli.

Dodatni bonusi za udeležence:

 • vključitev udeleženca v zaprto FB skupino, svetovanje udeležencem preko te skupine še pol leta,
 • svetovanje udeležencem za konkretne primere v času izvedbe Kadrovske online šole.

Cena programa je 485 eur + DDV. Cena posameznega modula (1-4) je 125 EUR + DDV.

CENA ZA ZGODNJE PRIJAVE do 23.09.2020 je 346 EUR + DDV.

Prijave in informacije:

lilijana@hrm-resitve.si ali  051 634 789

HRM rešitve
Scroll to Top