Izobraževanje

Za podjetja

ZA KOGA JE KADROVSKA ŠOLA PRIMERNA?

 Udeležba na kadrovski šoli je prava odločitev za vse kadrovike in vse, ki bi to radi postali, še posebej pa v situacijah:

 • kjer se s kadri operativno ukvarja DIREKTOR!
 • kjer se s kadri operativno ukvarja tajnica, komercialni referent, žena od direktorja, torej „kadrovica“, ki nima dovolj strokovnega znanja.
 • ko podjetja želijo imeti urejeno kadrovsko funkcijo in zagotavljati pravno varnost direktorja in podjetja.
 • kjer podjetnik/ca pove „ IMAMO TEŽAVE Z **ZAPOSLENIMI!“

 Kadrovsko šolo izvajamo, ker želimo:

 • dvigniti nivo urejenosti delovnih razmerij v malih in srednjih podjetjih,
 • zagotoviti pravno varnost podjetja in direktorja,
 • opolnomočiti kadrovike in jim dati veljavo na področju dela,
 • znižati stroške kadrovske funkcije v podjetju.

 PROGRAM  KADROVSKE ŠOLE OSNOVNI NIVO

Modul 1Zakonske podlage za kadrovsko delo 1

Spoznali bomo ključno zakonodajo, ki vpliva na kadrovsko delo. Podrobneje se bomo spoznali s sistemizacijo delovnih mest ter z drugimi internimi akti v podjetju. Razumeli boste, kateri akti so zakonsko nujni, kateri priporočljivi. Predstavljene bodo dobre kadrovske prakse.

Modul 2Kadrovanje in učinkovita izbira zaposlenih

Opredelili bomo potrebo po delavcu, definirali objavo prostega delovnega mesta ter postavili model za analizo prijavljenih kandidatov. Spoznali bomo elemente uspešnega razgovora za zaposlitev z vidika izvajalca razgovora. Predstavili vam bomo tehniko Q2 za učinkovito kadrovanje in zadržanje novozaposlenih.

Modul 3: Pravilna izvedba postopka zaposlitve delavca in delavca tujca

Naučili se boste izpeljati vse aktivnosti, ki so zakonsko obvezni pri zaposlitvi delavca. Podali bomo tudi priporočila in obrazce, ki so pri tem potrebni. Seznanili vas bomo tudi s postopkom zaposlitve delavca tujca.

Modul 4: Pogodba o zaposlitvi, zaposlovanje za določen in nedoločen čas

Spoznali se bomo s pogodbo o zaposlitvi, vrstami pogodb in obveznimi elementi pogodbe.

Obravnavali bomo zaposlitve za določen in nedoločen čas. Pojasnili bomo tudi pravila poskusnega dela in uvajanja v delo.

PROGRAM  KADROVSKE ŠOLE NAPREDNI NIVO

Modul 5Zakonske podlage za kadrovsko delo 2

Spoznali bomo ključno zakonodajo, ki vpliva na kadrovsko delo, panožne kolektivne pogodbe in njihov vpliv na izvajanje kadrovske funkcije. Predstavljene bodo dobre kadrovske prakse.

Modul 6: Pogodba o zaposlitvi, kršitve in prenehanja delovnega razmerja

Podrobneje se bomo spoznali z različnimi vrstami pogodb o zaposlitvi, postopki v primeru kršitve pogodbe in načini prenehanja pogodbe o zaposlitvi.

Modul 7: Letni dopusti, odmera in koriščenje, regres

Opredelili bomo kriterije in merila za odmero letnega dopusta, spoznali pravila koriščenja dopusta ter spoznali vsebine o regresu za letni dopust.

Modul 8: Bolniška problematika in delo z delavci invalidi

Podrobneje bomo spoznali bolniško problematiko in urejanje odnosov z delavci, ki so bolniško odsotni. Spoznali bomo situacije, ko delavec pridobi status invalida in obveznosti podjetja do zaposlenega. Predstavili bomo pravila invalidskih kvot in obveznosti podjetja.

Modul 9: Plače, dodatki, delovna in poslovna uspešnost, delovni čas

Spoznali bomo osnovno zakonodajo s področja plač. Razumeli boste postopek obračuna plač in razmerja med bruto in neto plačo ter izplačilom. Pojasnili bomo vse, kar morate vedeti o  dodatkih k plači in materialnih stroških.

Modul 10: srečanje v živo – praktikum

Praktična izvedba selekcijskega postopka s pravimi kandidati za zaposlitev.

Vodenje skozi celoten selekcijski intervju, povratna informacija.

IZVAJALKA KADROVSKE ŠOLE: Lilijana Mandelj, univ.dipl. ekon.

26 let izkušenj na kadrovskem področju; od tega 16 let vodila kadrovske sektorje v velikih in srednjih podjetjih, 5 let svetuje direktorjem malih in srednjih podjetij za področje kadrov in delovno pravne zakonodaje.

TRAJANJE: osnovni nivo – 12 pedagoških ur, napredni nivo – 15 pedagoških ur, praktikum – 3 pedagoške ure; dodatno še 3-krat zoom praktikum po cca 2 pedagoški uri, za reševanje konkretnih problemov udeležecev, skupaj 36 pedagoških ur

ŠTEVILO UDELEŽENCEV; do 25 udeležencev na skupino

 METODE DELA; obravnava pisnih gradiv, avdioposnetkov, predavanje preko webinarjev, diskusija in izmenjava dobrih praks, vaje na konkretnih primerih, delo v parih za vsebine iskanje in selekcija kadrov.

CENA IN BONUSI:

 • Cena OSNOVNEGA programa je 296 eur + ddv
 • Cena NAPREDNEGA programa je 469 eur + ddv
 • Cena CELOTNEGA programa je 696 eur + ddv
 • Cena posameznega modula je 85 eur + ddv.

Cena vsebuje:

 • dostop do posnetkov vsebin za module 1-9 Kadrovske šole, odvisno od nivoja zakupljenega programa, udeleženec vsak teden dobi na elektronski naslov gradivo in posnetek modula za tekoči teden.
 • udeležba na online srečanjih, posnetki online srečanj,
 • udeležbo na srečanju v živo v Ljubljani in pogostitev na srečanju (za napredni nivo=
 • e-gradivo z vsebino posameznega modula, za vsak modul posebej,
 • delovne materiale in obrazce za kadrovsko delo, v odvisnosti od modula
 • potrdilo o udeležbi na Kadrovski šoli (za udeležbo na celotnem osnovnem in/ali naprednem programu).

Dodatni bonusi za udeležence:

 • vključitev udeleženca v zaprto FB skupino, svetovanje udeležencem preko te skupine še pol leta,
 • svetovanje udeležencem za konkretne primere v času izvajanja Kadrovske šole.

DODATNE INFORMACIJE IN PRIJAVE: lilijana@hrm-resitve.si ali  051 634 789

Razpisi izobraževanj so objavljeni na AKTUALNO/DOGODKI.

ZA KOGA JE ŠOLA ZA VODJE PRIMERNA?

Delavnica je namenjena:

 • vodstvenim delavcem, delovodjem, poslovnim koordinatorjem in povezovalcem skupin,
 • vsem, ki pri svojem delu vodite, usmerjate in motivirate sodelavce, da dosegajo načrtovane cilje, hkrati pa skrbite za dobro klimo in prijazne medosebne odnose.

ZAKAJ IZVAJAMO ŠOLO ZA VODJE?

Šolo za vodje izvajamo, ker želimo:

 • Dvigniti nivo vodij in vodenja zaposlenih za doseganje zastavljenih ciljev,
 • Zagotoviti znanje, metode, način pristopa in nabor veščin za uspešno delegiranje nalog in reševanje konfliktov,
 • Naučiti vodje, da razumejo sebe, svoje zaposlene in njihove morebitne odzive, ter
 • Naučiti prepoznavati potencial vsakega posameznika skozi metode in tehnike vodenja.

Vodenja se lahko naučimo, znanja lahko ponotranjimo, veščine osvojimo in tudi pristop lahko spremenimo, da bomo še bolj uspešni.

 PROGRAM IN VSEBINA ŠOLE ZA VODJE:

Pri vodenju je zelo pomembno zavedanje, kako močan vpliv ima vodja na zaposlene. Pomembno je, katere vzvode pri svojem vodenju uporabi. Na delavnici boste nadgradili svoje veščine vodenja in se seznanili z nekaj novimi, učinkovitimi orodji vodenja in komuniciranja kot vodja.

 1. MODUL: Osnovne veščine in procesi vodenja
 • osnovne veščine in proces vodenja,
 • identiteta in avtoriteta v vodenju,
 • osnove komunikacije pri vodenju
  • pomen vzpostavljanja in ohranjanja dobrega stika s sodelavci,
  • nebesedno ter besedno vodenje, kalibriranje,
  • model komunikacije, odpravljanje komunikacijskih šumov,
  • aktivno poslušanje,
  • postavljanje učinkovitih vprašanj,
  • komunikacijski stili v procesu vodenja.
 1. MODUL: Osebnostni tipi – orodje za vodje
 • poznavanje prevladujočega osebnostnega tipa kot orodje vodenja
 • učinkovito delegiranje in dajanje navodil,
 • postavljanje ciljev in načrtovanje (SMART cilji),
 • motivacija za vodje (povratno sporočilo, pohvala, ustrezna kritika)
 • ravnovesje čustev in razuma pri vodenju sodelavcev,
 1. MODUL: Problematični sodelavec – kako ukrepam?
 • vodenje problematičnih sodelavcev
 • agilno vodenje
 • Blancghard-Hersey model in uporaba v praksi
 1. MODUL: Kako izbrati pravega sodelavca za moj tim?
 • Proces izbire sodelavca, model Q2
 • Uvajanje sodelavcev v delo, model Q2
 • Osnove delovnopravne zakonodaje za vodje
 • Reševanje konfliktnih situacij z zaposlenimi

 IZVAJALKA ŠOLE ZA VODJE: Lilijana Mandelj, univ.dipl. ekon.

26 let izkušenj na kadrovskem področju; od tega 16 let vodila kadrovske sektorje v velikih in srednjih podjetjih, 5 let svetuje direktorjem malih in srednjih podjetij za področje kadrov in delovno pravne zakonodaje.

TRAJANJE: Vsak modul traja 4 pedagoške ure.

ŠTEVILO UDELEŽENCEV; do 18 udeležencev

 METODE DELA; izvedba v živo – predavanje, delavnica, diskusija in izmenjava dobrih praks, vaje na konkretnih primerih, delo v parih.

 CENA PROGRAMA:

 • Cena celotnega programa je 685 eur + ddv.
 • Cena posameznega modula (1-4) je 196 eur + ddv.

DODATNE INFORMACIJE IN PRIJAVE: : lilijana@hrm-resitve.si ali  051 634 789

Razpisi izobraževanj so objavljeni na strani  AKTUALNO/DOGODKI.

Za iskalce zaposlitve

ZA KOGA SO DELAVNICE  ZA ISKALCE ZAPOSLITVE PRIMERNE?

Udeležba na delavnici za iskalce zaposlitve je prava odločitev za vse iskalce zaposlitev:

 • Ki iščejo prvo zaposlitev in s področja delovne pravne zakonodaje nimajo izkušenj,
 • Ki bi zaradi razmer v podjetju želeli zamenjati svojo trenutno zaposlitev in ne vedo kako,
 • ki si znotraj trenutnega delovnega mesta želijo sprememb in ne vedo kaj lahko zahtevajo od delodajalca,
 • ki iščejo novo zaposlitev in želijo vedeti kakšne so njihove pravice in dolžnosti znotraj delovnega razmerja,
 • ki so dobili odpoved pogodbe o zaposlitvi in bodo kmalu ponovno vstopili na trg dela.

 ZAKAJ IZVAJAMO DELAVNICE ZA ISKALCE ZAPOSLITVE ?

Delavnice za iskalce zaposlitve izvajamo, ker želimo:

 • Iskalce zaposlitve opremiti z osnovnimi pojmi iz delovnih razmerij,
 • Jih seznaniti s pravicami in tudi dolžnostmi, ki jih imajo znotraj trenutnih in bodočih delovnih razmerij, 
 • Jih seznaniti o zaposlitvenem procesu,
 • Jim odgovoriti na pogosta vprašanja v zvezi z delovnimi razmerji, sklenitvijo ali prenehanjem pogodb o zaposlitvi,
 • Jih naučiti napisati vlogo in življenjepis, da bo le ta primeren in bodo povabljeni na kadrovski razgovor,
 • Jih pripraviti na učinkovite in rezultatske zaposlitvene razgovore.

Delavnice si vsebinsko sledijo in se nadgrajujejo, hkrati pa je vsaka zase zaključena celota.

Spoznali bomo ključne korake za razumevanje in spremljanje trga dela, “branje” objav za delo, ter kako primerjati zahtevane kompetence delodajalca in analizirati svoje kompetence.  Pogledali si bomo tudi kako pripraviti vlogo in življenjepis za prijavo na oglas, ter kako se pripraviti na razgovor.

IZVAJALKA: Lilijana Mandelj, univ.dipl. ekon.

26 let izkušenj na kadrovskem področju; od tega 16 let vodila kadrovske sektorje v velikih in srednjih podjetjih, 5 let svetuje direktorjem malih in srednjih podjetij za področje kadrov in delovno pravne zakonodaje.

TRAJANJE: delavnice se izvajajo online, kot webinarji, vsaka traja 3 pedagoške ure

ŠTEVILO UDELEŽENCEV: do 25 udeležencev na skupino

METODE DELA: predavanje preko webinarjev, diskusija in izmenjava dobrih praks,

CENA:

 • Cena posameznega modula je 30 eur + ddv, skupaj 36,60 eur.
 • Cena vseh 4 delavnic je 100 eur + ddv, skupaj 122,00 eur.

DODATNE INFORMACIJE IN PRIJAVE: barbara@hrm-resitve.si ali 030 285 823

Razpisi izobraževanj so objavljeni na AKTUALNO/DOGODKI.

Skozi enostavne korake si bomo pogledali, kako se pripraviti na zaposlitveni razgovor, pogledali kakšna so pogosta in manj pogosta vprašanja delodajalcev na zaposlitvenih razgovorih, ter kako učinkovito sodelovati na razgovoru. Opredelili bomo največje napake, ki jih po navadi delajo iskalci zaposlitve na razgovorih in si pogledali primer uspešnega razgovora. Izvedli bi tudi simulacijo pravega zaposlitvenega razgovora, za lažjo predstavo udeležencev.

IZVAJALKA: Lilijana Mandelj, univ.dipl. ekon.

26 let izkušenj na kadrovskem področju; od tega 16 let vodila kadrovske sektorje v velikih in srednjih podjetjih, 5 let svetuje direktorjem malih in srednjih podjetij za področje kadrov in delovno pravne zakonodaje.

TRAJANJE: delavnice se izvajajo online, kot webinarji, vsaka traja 3 pedagoške ure

ŠTEVILO UDELEŽENCEV: do 25 udeležencev na skupino

METODE DELA: predavanje preko webinarjev, diskusija in izmenjava dobrih praks,

CENA:

 • Cena posameznega modula je 30 eur + ddv, skupaj 36,60 eur.
 • Cena vseh 4 delavnic je 100 eur + ddv, skupaj 122,00 eur.

DODATNE INFORMACIJE IN PRIJAVE: barbara@hrm-resitve.si ali 030 285 823

Razpisi izobraževanj so objavljeni na AKTUALNO/DOGODKI.

Spoznali bomo abecedo oziroma osnove delovne zakonodaje, ki se udeležencev na trgu dela dotikajo. Opredeljene bodo tudi obveznosti, delodajalca do delavca v postopku zaposlitve. Odgovorili bomo na pogosta vprašanja, ki se pojavljajo v zvezi z zaposlovanji in sklepanjem pogodb o zaposlitvi.

IZVAJALKA: Lilijana Mandelj, univ.dipl. ekon.

26 let izkušenj na kadrovskem področju; od tega 16 let vodila kadrovske sektorje v velikih in srednjih podjetjih, 5 let svetuje direktorjem malih in srednjih podjetij za področje kadrov in delovno pravne zakonodaje.

TRAJANJE: delavnice se izvajajo online, kot webinarji, vsaka traja 3 pedagoške ure

ŠTEVILO UDELEŽENCEV: do 25 udeležencev na skupino

METODE DELA: predavanje preko webinarjev, diskusija in izmenjava dobrih praks,

CENA:

 • Cena posameznega modula je 30 eur + ddv, skupaj 36,60 eur.
 • Cena vseh 4 delavnic je 100 eur + ddv, skupaj 122,00 eur.

DODATNE INFORMACIJE IN PRIJAVE: barbara@hrm-resitve.si ali 030 285 823

Razpisi izobraževanj so objavljeni na AKTUALNO/DOGODKI.

Pojasnili bomo, kako naj ravna zaposleni, ko dobi v roke odpoved. Kako je s podpisom odpovedi, ki vam jo vroča delodajalec, kakšni so odpovedni roki, vse kar morate vedeti o odpravnini, ter kaj in kako v času odpovednega roka. Spoznali bomo ključne informacije o pravicah na Zavodu ter o utemeljenosti odpovednega razloga. Pogovarjali se bomo tudi kako »psihološko preživeti« v takšni situaciji in kakšni so nadaljnji koraki do nove zaposlitvene priložnosti.

IZVAJALKA: Lilijana Mandelj, univ.dipl. ekon.

26 let izkušenj na kadrovskem področju; od tega 16 let vodila kadrovske sektorje v velikih in srednjih podjetjih, 5 let svetuje direktorjem malih in srednjih podjetij za področje kadrov in delovno pravne zakonodaje.

TRAJANJE: delavnice se izvajajo online, kot webinarji, vsaka traja 3 pedagoške ure

ŠTEVILO UDELEŽENCEV: do 25 udeležencev na skupino

METODE DELA: predavanje preko webinarjev, diskusija in izmenjava dobrih praks,

CENA:

 • Cena posameznega modula je 30 eur + ddv, skupaj 36,60 eur.
 • Cena vseh 4 delavnic je 100 eur + ddv, skupaj 122,00 eur.

DODATNE INFORMACIJE IN PRIJAVE: barbara@hrm-resitve.si ali 030 285 823

Razpisi izobraževanj so objavljeni na AKTUALNO/DOGODKI.

Za osebno rast

Pri delu s podjetniki in kadri v podjetju, se vedno znova srečujemo s posamezniki, ki se srečujejo z izzivi tako v poslovnem kot osebnem življenju.

Zato smo pripravili izobraževalne vsebine, ki so namenjene osebni rasti posameznika. Vsebine pa so uporabne tako za poslovne in osebne namene.

ZA KOGA SO DELAVNICE ZA OSEBNO RAST IN RAZVOJ PRIMERNE?

Udeležba na delavnicah za osebno rast in razvoj je prava odločitev za vse, ki:

 • si želijo razumeti sebe in svojo okolico, ter njen odziv,
 • si želijo narediti ključne spremembe v svojem življenju, pa ne vedo kako,
 • si želijo postati uspešni tako zasebno kot poslovno,
 • si želijo narediti iz sebe več, se počutiti uspešne in srečne…

ZAKAJ IZVAJAMO DELAVNICE ZA OSEBNO RAST IN RAZVOJ?

Delavnice za osebno rast in razvoj izvajamo, ker želimo:

 • naučiti posameznike, da razumejo zakaj se jim kaj v življenju dogaja,
 • naučiti posameznike prepoznati ovire in jih odstraniti
 • spodbujati posameznike k osebni rasti in razvoju na različnih področjih,
 • odpraviti negativne vzorce in nepodpirajoča prepričanja ter postaviti nove temelje za boljše življenje in srečo.
 • Komunikacijski model in njegova uporaba v praksi,
 • Komunikacijski šumi in kako jih uspešno reševati,
 • 7 najpogostejših napak pri komunikaciji,
 • “Recepti” za izogibanje napakam v komuniciranju,
 • Vaje v uspešnem komuniciranju. 

IZVAJALKA DELAVNIC ZA OSEBNO RAST IN RAZVOJ:

Lilijana Mandelj, trenerka, NLP praktik, Theta healing praktik, energijski terapevt, 5D indigo terapevt, Access bars terapevt.

26 let izkušenj na kadrovskem področju; od tega 16 let vodila kadrovske sektorje v velikih in srednjih podjetjih, 5 let svetuje direktorjem malih in srednjih podjetij za področje kadrov in delovno pravne zakonodaje. Vsa leta izvaja delavnice s področja komunikacije, vodenja in osebne rasti.

 TRAJANJE: delavnice se izvajajo online, kot webinarji, vsaka traja 4 pedagoške ure

ŠTEVILO UDELEŽENCEV; do 25 udeležencev na skupino

 METODE DELA; predavanje preko webinarjev, diskusija in izmenjava dobrih praks,

 CENA: Cena posamezne delavnice je 53 eur + ddv

DODATNE INFORMACIJE IN PRIJAVE: barbara@hrm-resitve.si ali 030 285 823

Razpisi izobraževanj so objavljeni na  AKTUALNO/DOGODKI.

 • Osebna rast, spoprijemanje s spremembami,
 • Kaj je uspeh, področja in dejavniki uspeha,
 • Spoznavanje kolesa življenja,
 • Cilji in postavljanje ciljev,
 • SMART metoda za postavljanje ciljev,
 • Načrt za uspeh – postavljanje ciljev; praktična vaja za udeležence.

IZVAJALKA DELAVNIC ZA OSEBNO RAST IN RAZVOJ:

Lilijana Mandelj, trenerka, NLP praktik, Theta healing praktik, energijski terapevt, 5D indigo terapevt, Access bars terapevt.

26 let izkušenj na kadrovskem področju; od tega 16 let vodila kadrovske sektorje v velikih in srednjih podjetjih, 5 let svetuje direktorjem malih in srednjih podjetij za področje kadrov in delovno pravne zakonodaje. Vsa leta izvaja delavnice s področja komunikacije, vodenja in osebne rasti.

 TRAJANJE: delavnice se izvajajo online, kot webinarji, vsaka traja 4 pedagoške ure

ŠTEVILO UDELEŽENCEV; do 25 udeležencev na skupino

 METODE DELA; predavanje preko webinarjev, diskusija in izmenjava dobrih praks,

 CENA: Cena posamezne delavnice je 53 eur + ddv

DODATNE INFORMACIJE IN PRIJAVE: barbara@hrm-resitve.si ali 030 285 823

Razpisi izobraževanj so objavljeni na  AKTUALNO/DOGODKI.

 • Izvedba kratkega individualnega testiranja
 • osebnostni tipi; kateri je vaš prevladujoč osebnostni tip,
 • lastnosti in pojavne oblike osebnostnih tipov,
 • vpliv posameznega tipa na delovno in osebno področje,
 • primere kombinacij posameznih tipov v osebnem življenju,
 • kako ravnati v posamezni kombinaciji in »preživeti«.

IZVAJALKA DELAVNIC ZA OSEBNO RAST IN RAZVOJ:

Lilijana Mandelj, trenerka, NLP praktik, Theta healing praktik, energijski terapevt, 5D indigo terapevt, Access bars terapevt.

26 let izkušenj na kadrovskem področju; od tega 16 let vodila kadrovske sektorje v velikih in srednjih podjetjih, 5 let svetuje direktorjem malih in srednjih podjetij za področje kadrov in delovno pravne zakonodaje. Vsa leta izvaja delavnice s področja komunikacije, vodenja in osebne rasti.

 TRAJANJE: delavnice se izvajajo online, kot webinarji, vsaka traja 4 pedagoške ure

ŠTEVILO UDELEŽENCEV; do 25 udeležencev na skupino

 METODE DELA; predavanje preko webinarjev, diskusija in izmenjava dobrih praks,

 CENA: Cena posamezne delavnice je 53 eur + ddv

DODATNE INFORMACIJE IN PRIJAVE: barbara@hrm-resitve.si ali 030 285 823

Razpisi izobraževanj so objavljeni na  AKTUALNO/DOGODKI.

 • Moč misli in moč besed
 • Ledena gora in mož v jami
 • Naša vsakdanja prepričanja in vpliv na naša življenja
 • Testiranje prepričanj
 • In kako vse skupaj spremeniti in ravnati drugače?

IZVAJALKA DELAVNIC ZA OSEBNO RAST IN RAZVOJ:

Lilijana Mandelj, trenerka, NLP praktik, Theta healing praktik, energijski terapevt, 5D indigo terapevt, Access bars terapevt.

26 let izkušenj na kadrovskem področju; od tega 16 let vodila kadrovske sektorje v velikih in srednjih podjetjih, 5 let svetuje direktorjem malih in srednjih podjetij za področje kadrov in delovno pravne zakonodaje. Vsa leta izvaja delavnice s področja komunikacije, vodenja in osebne rasti.

 TRAJANJE: delavnice se izvajajo online, kot webinarji, vsaka traja 4 pedagoške ure

ŠTEVILO UDELEŽENCEV; do 25 udeležencev na skupino

 METODE DELA; predavanje preko webinarjev, diskusija in izmenjava dobrih praks,

 CENA: Cena posamezne delavnice je 53 eur + ddv

DODATNE INFORMACIJE IN PRIJAVE: barbara@hrm-resitve.si ali 030 285 823

Razpisi izobraževanj so objavljeni na  AKTUALNO/DOGODKI.

HRM rešitve
Scroll to Top