EU državljan – Kaj mora urediti pred zaposlitvijo?

Da lahko EU državljan prične z delom v Sloveniji, mora imeti urejene določene dokumente.

Kateri so ti dokumenti in kje jih lahko uredi?

I. DAVČNA ŠTEVILKA

Vsaka oseba, ki na območju Slovenije dosega obdavčljive dohodke ali je lastnik premičnega oz. nepremičnega premoženja, potrebuje slovensko davčno številko.

Postopek pridobitve:

Izpolniti je potrebno obrazec DR-02. Pridobite ga lahko na spletu ali na katerem koli finančnem uradu.

Oddati ga možno na 3 načine:

  • Osebno na katerem koli finančnem uradu (razen Posebni finančni urad in Generalni finančni urad). S seboj je potrebno imeti osebno izkaznico ali potni list in listine, na katerih temeljijo podatki, ki se vpisujejo v davčni register.
  • Po pošti (k obrazcu DR-02 je potrebno priložiti kopijo osebnega dokumenta ali potnega lista ter listine.
  • Elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument.

II. SLOVENSKI EMŠO

V primeru, da pridobivate EMŠO številko zaradi zaposlitve v Sloveniji, je zahtevo potrebno oddati na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Postopek:

  • Izpolniti je potrebno obrazec Zahtevek za določitev enotne matične številke (obrazec mora biti izpolnjen v celoti, s tiskanimi črkami in čitljivo ter z lastnoročnim podpisom).
  • Narediti je potrebno fotokopijo osebnega dokumenta ali potnega lista z obeh strani.
  • Izpolnjen obrazec ter fotokopijo osebnega dokumenta oz. potnega lista je potrebno oddati na najbližjo območno enoto ZZZS.

III. SLOVENSKI BANČNI RAČUN

Po prejemu davčne številke, je potrebno (ni obvezno, vendar je priporočljivo) odpreti slovenski bančni račun v kateri koli banki iz seznama: https://www.bsi.si/financna-stabilnost/subjekti-nadzora/banke-v-sloveniji

Nekatere banke nudijo odprtje računa tudi brez obiska poslovalnice.

 Za postopek odprtja bančnega računa potrebujete:

  • Veljaven osebni dokument (osebna ali potni list).
  • Potrdilo o davčni številki.
  • Podpisano pogodbo o zaposlitvi.

Privzeto po atama.si.

HRM rešitve
Scroll to Top