D DAY – Regres za letni dopust 2022 mora biti izplačan do 1.7.2022!

Nekateri delodajalci so regres za letni dopust 2022 že izplačali. Če niste med njimi, imate čas, da to storite do 1.7.2022!

Zakon o delovnih razmerjih določa, da mora biti regres izplačan najpozneje  do 1. julija (v primeru nelikvidnosti podjetja je rok lahko izjemoma 1. november) in to najmanj v višini minimalne plače v RS, ki v letu 2022 znaša 1.074,43 EUR. Če vaše podjetje zavezuje katera o kolektivnih pogodb dejavnosti, morate biti pozorni na pravo višino regresa.

Regres za letni dopust je pravica pridobljena s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi in pridobitvijo pravice do letnega dopusta. Regres je neto znesek oproščen plačila prispevkov in dohodnine, najmanj v višini minimalne plače v RS. Seveda lahko izplačate tudi višji regres in sicer do višine 100% povprečne plače zaposlenih v Sloveniji, gledano za dva meseca nazaj, kar trenutno znaša 1. 923,92 eura.

Če delavec znotraj koledarskega leta zamenja službo, se strošek regresa za letni dopust, prav tako kot število dni dopusta, ki zaposlenemu pripadajo, sorazmerno porazdeli med oba ali več delodajalcev, če zamenja službo večkrat. Delavec je namreč za vsak mesec zaposlitve upravičen do ene dvanajstine (1/12) regresa za letni dopust. Če službo menja, ko je od delodajalca že prejel izplačilo za celoletni regres, je po zakonu dolžan preplačan regres za letni dopust vrniti.

Da boste na pravi strani delovno-pravnih razmerij, vam svetujemo, da se posvetujete z vašim računovodstvom ali kadrovsko asistenco – lahko dogovorite za termin na romana@hrm-resitve.si ali lilijana@hrm-resitve.si.

#kadrovskinasvet #samopovem

HRM rešitve
Scroll to Top