januar 2020

Kako lahko motiviramo zaposlene (nematerialne nagrade), da ostanejo dalj časa v podjetju?

Zaposleni si načeloma želijo stalne zaposlitve in ne vedno znova menjave, nova okolja, novi nadrejeni ipd. V podjetju zaposleni ostajajo če so zadovoljni. Zadovoljen zaposleni je tak, ki se zaveda, da nadrejeni ve kaj konkretno dela, da je s tem delom zadovoljen in to tudi izrazi s pohvalo, ki je osebna ali/in javna. Prav tako […]

Kako lahko motiviramo zaposlene (nematerialne nagrade), da ostanejo dalj časa v podjetju? Read More »

Kaj pomeni, da izbranemu študentu ponudimo kadrovsko štipendijo

Kaj pomeni, da izbranemu študentu ponudimo kadrovsko štipendijo – kaj lahko od njega zahtevamo, glede časa trajanja zaposlitve po končanem študiju? Glede na dejavnost in kadrovske potrebe podjetja lahko sklenemo štipendijske pogodbe z izbranimi dijaki ali študenti, za katere po zaključnem šolanju oz. študiju pričakujemo, da se bodo zaposlili v našem podjetju. Obdobje pričakovane zaposlitve

Kaj pomeni, da izbranemu študentu ponudimo kadrovsko štipendijo Read More »

Kakšne so možnosti za zaposlitev novega sodelavca, če imam manj kot 8 ur dela

Kakšne so možnosti za zaposlitev novega sodelavca, če imam manj kot 8 ur dela (za 4 ure – kaj moram izpolnjevati, kdaj lahko preko podjemne pogodbe, zakaj bi prek s.p., …) Delavca lahko zaposlite tudi za skrajšani delovni čas, skladno s potrebo delodajalca in seveda s strinjanjem zaposlenega. Obveznosti do delavca so po vsebini enake

Kakšne so možnosti za zaposlitev novega sodelavca, če imam manj kot 8 ur dela Read More »

Kako lahko preverim bodočega zaposlenega?

Kako ga lahko preverim – delovne izkušnje in osebnost, da se ne bom preveč vezal in bom v primeru, da sodelovanje ne bo možno, ne bo prineslo dodatnih stroškov? Delovne izkušnje preverimo s preveritvijo preteklih delodajalcev in z delovnim preizkusom. Vsekakor pa svetujemo, da v prvo pogodbo o zaposlitvi umestite institut »poskusnega dela«, ki ga

Kako lahko preverim bodočega zaposlenega? Read More »

V podjetju potrebujemo dodatno pomoč? Na kaj naj bom pozoren pri izbiri novega sodelavca?

Vsak novi zaposleni prinese s seboj v delovno okolje poleg znanj in veščin tudi novo energijo, oblikujejo se nova razmerja med sodelavci in med njim do nadrejenega oz. direktorja. Nova energija pa ni vedno samo pozitivna, zato je potrebno že v selekcijskem postopku temu nameniti pozornost. Vsekakor mora kandidat ustrezati formalnim pričakovanjem delodajalca glede strokovnega

V podjetju potrebujemo dodatno pomoč? Na kaj naj bom pozoren pri izbiri novega sodelavca? Read More »

Praktična delavnica na temo LETNI DOPUSTI 2020

Za člane OOZ Litija bomo izvedli 100% praktično delavnico na temo LETNI DOPUSTI 2020. Na delavnici se bodo udeleženci seznanili s/z: pravno podlago za pripravo odmere letnega dopusta (kratko, jedrnato, brez odvečnega balasta, ki ga večina ne razume), kako mora to področje urejeno v VAŠEM PODJETJU (pravilnik o letnem dopustu, obvestilo o odmeri), kriteriji in merili za odmero letnega dopusta,

Praktična delavnica na temo LETNI DOPUSTI 2020 Read More »

Nucleus plus

Delavnica v okviru podjetja Nucleus plus d.o.o.

Na povabilo podjetja Nucleus plus d.o.o., iz Trzina, ki za svoje stranke izvaja računovodske storitve, bo direktorica HRM rešitve d.o.o. izvedla delavnico o naslednjih vsebinah: Kaj narediti, če ste zavezani Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo, ki od 01.01.2020 ne velja več? Vse na temo spremembe minimalne plače in kaj to pomeni za delodajalca Kako

Delavnica v okviru podjetja Nucleus plus d.o.o. Read More »

Minimalna plača od 1. januarja 2020 in sprememba načina obračuna dodatkov

Zakon o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18) določa pravico do minimalne plače, njeno višino (v bruto znesku) ter način njenega določanja in objave. Minimalna bruto plača znaša za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020: 940,58 evrov bruto. Prav tako pa se bo s 1.1.2020spremenil tudi način obračunavanja dodatkov. Zakon o minimalni plači prav tako določa, da bodo od

Minimalna plača od 1. januarja 2020 in sprememba načina obračuna dodatkov Read More »

HRM rešitve
Scroll to Top