IZPOSTAVLJENO TA TEDEN:

Vaše kadrovske skrbi prevzamemo mi.

Pobrskajte po naši ponudbi:

Želite biti obveščeni o kadrovskih spremembah, prostih delovnih mestih, zanimivih kandidatih?

Prijavite se na naše kadrovske novice »KADROVICE«!

Naše storitve

Podjetja za svoje delovanje in razvoj potrebujejo nove kadre. Zato za naše naročnike poiščemo posameznike, ki iščejo novo priložnost in jih povežemo s podjetji, ki iščejo nove kadre. Povežemo prave ljudi s pravimi priložnostmi.

Za vaše podjetje poiščemo proizvodne, prodajne in vodilne kadre. Pripravimo oglasne kampanje, pregledamo vse prispele vloge in opravimo prvi izbor ter kadrovsko profiliranje. Glede na vaša pričakovanja in potrebe vam predstavimo le najboljše kandidate. Tako prihranimo vaš čas in denar ter skrajšamo postopek, kot če bi vse to izvajali sami.

Svetujemo pri izboru ustreznega kandidata ter sklano z vašo željo tudi pripravimo predlog pogodbe o zaposlitvi. Na podlagi analize profila izbranega kandidata vam tudi svetujemo glede načina vodenja izbranega delavca z namenom učinkovitega dolgoročnega sodelovanja.

Vaše kadrovske skrbi prevzamemo mi.

Glede na potrebe podjetij je kadrov določenih profilov Sloveniji preprosto premalo. Zato za vas pripeljemo ustrezno usposobljene kandidate za delo iz tim. »tretjih držav«. Delavci so usposobljeni, z delovnimi izkušnjami ali brez, odvisno od vaših zahtev. Jezikovna razlika je relativno majhna, želja kandidatov po boljšem življenju pa bistveno večja kot pri nezaposlenih iskalcih dela v Sloveniji.

Pridobimo vso potrebno dokumentacijo kandidata in za vas vodimo postopek za pridobitev enotnega dovoljenja za delo in bivanje delavcev tujcev, da lahko delavca zakonito zaposlite.

Pripeljemo ustrezno usposobljene posameznike iz držav bivše Jugoslavije.

Za izbrane delavce s področja tretjih držav uredimo potrebno dokumentacijo in vodimo postopek za pridobitev dovoljenja za delo in bivanje v Republiki Sloveniji. Ustrezno usmerimo delodajalca in kandidata čez vse čeri postopka.

Postopek pridobitve delovnega dovoljenja je voden na način, da že v začetku oddamo vlogo z vso dokumentacijo in tako pohitrimo postopek. Vlogo tedensko spremljamo in preko stikov na Uradih za delo in Upravnih enotah skrbimo za vsebinsko in časovno učinkovitost postopka.

V postopku za pridobitev dovoljenja za delo in bivanje institucije preverjajo podjetje, ki želi zaposliti tujca, če izpolnjuje zakonske pogoje. Prav tako se preverja trg dela, preden se odobri možnost zaposlovanja tujcev.

Za izbrane delavce s področja tretjih držav uredimo potrebno dokumentacijo in vodimo postopek za pridobitev dovoljenja za delo in bivanje v Republiki Sloveniji.

Za vsako podjetje oblikujemo sistemske kadrovske rešitve, ki so hkrati skladne z zakonodajo ter sledijo viziji in ciljem podjetja.

SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST

Vsako podjetje, ki zaposluje več kot 10 delavcev, je dolžno opredeliti pogoje za zasedbo delovnih mest v podjetju oz. oblikovati akt o sistemizaciji delovnih mest. Da sistemizacija delovnih mest ne bo le papir v predalu, vsebini damo življenje in uporabnost za dnevno kadrovsko delo.

INTERNI KADROVSKI AKTI IN EVIDENCE, OBVEZNE ZA VSE DELODAJALCE

 • pogodba o zaposlitvi za vsakega zaposlenega
 • prijava v obvezno zdravstveno zavarovanje
 • obvestilo o odmeri letnega dopusta, ki se izda vsako leto
 • pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti na delovnem mestu
 • pravilnik o preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu
 • promocija zdravja na delovnem mestu
 • izjava o varnosti z oceno tveganja na delovnem mestu
 • zdravniški pregledi in usposabljanja iz varstva pri delu
 • vodenje kadrovske evidence in evidence delovnega časa.

 PLAČNI SISTEMI IN SISTEMI NAGRAJEVANJA

So vaši zaposleni plačani skladno s svojim delovnim prispevkom?

So skozi nagrajevanje motivirani za doseganje ciljev podjetja? Ali so plačani kar vsi enako?

Oblikujemo ali prenovimo obstoječi plačni sistem in sistem nagrajevanja, ki ustreza vaši dejavnosti, poslovnim ciljem in je motivacijski za vaše zaposlene.

Vaše kadrovske skrbi prevzamemo mi.

Preventivni kadrovski pregled skozi 36 kontrolnih točk preveri stanje upravljanja kadrovske funkcije, izpolnjevanje zakonskih zahtev pri urejenosti dokumentacije ter postopkov.

Glede na ugotovljeno podamo neodvisno mnenje o urejenosti delovnih razmerij na celotnem področju dela za zaposlenimi in predlagamo ukrepe za ureditev stanja.

Preventivni kadrovski pregled zajema pregled dokumentacije in postopkov na 5 ključnih področjih upravljanja kadrov:

 • interni akti podjetja
 • personalne mape in pogodbe o zaposlitvi
 • plače in nagrajevanje
 • varnost in zdravje pri delu
 • usposabljanje in izobraževanje ter razvoj kadrov (če je v podjetju razvito).
Vaše kadrovske skrbi prevzamemo mi.

Če ste delodajalec in nimate zaposlene osebe, ki vam uredi osnovna in zahtevnejša kadrovska opravila, potem je kadrovski outsourcing prava storitev za vaše podjetje.

Uredimo prijave/odjave vaših zaposlenih, pripravimo nove pogodbe o zaposlitvi. Pripravimo obvestila o odmeri letnega dopusta ter vso potrebno dokumentacijo vezano na poskusno delo. Zaposlene napotimo na zdravniške preglede in periodična usposabljanja za varnost in zdravje pri delu.

Vodimo postopke prenehanja delovnih razmerij skladno z odpovednimi razlogi. Morebitna nesoglasja med zaposlenim in delodajalci rešujemo z mediacijo v delovnih razmerjih. Zastopamo delodajalca v inšpekcijskih pregledih za področje dela. Predlagamo ukrepe za ureditev kadrovskega področja v podjetju.

Za delodajalce, ki nimajo zaposlene osebe za osnovna in zahtevnejša kadrovska opravila, lahko celotno kadrovsko področje upravljamo mi.
Vaše kadrovske skrbi prevzamemo mi.

Mediacija je mirno reševanje sporov. V odnosu delodajalec – delavec nemalokrat pride do konflikta, zaradi neizpolnjevanja obveznosti lahko na eni ali drugi strani, zaradi neustrezne komunikacije ali medsebojnega nerazumevanja. Posledično so kršene pravice iz delovnega razmerja ali upravičena pričakovanja oz. zahteve delodajalca.

Da se spor ne seli v reševanje na sodišče, kjer postopki trajajo in so tudi dragi, ter velikokrat za obe strani tudi neučinkoviti, se lahko obe strani poslužita mediacije v delovnih sporih.

Za delodajalce in zaposlene, ki želijo hitreje in predvsem učinkoviteje in ceneje rešiti spor, v katerem so se znašli.
Mediacija z mediatorko z dolgoletnimi izkušnjami na delovnopravnem področju in čutom za ustrezno komunikacijo lahko skrajša pot in prihrani denar.

Vsako podjetje se slej ko prej znajde na rednem ali izrednem inšpekcijskem pregledu. Da bo srečanje z inšpektorjem potekalo čim bolj gladko in uspešno, vam pri tem pomagamo. Če imate napoved ali verjetnost prihoda inšpektorja, nikar ne zaženite panike. Le čim prej nas pokličite!

Inšpektorjev prihod ne pomeni konca sveta, nujno pa je, da se nanj ustrezno pripravite. Zato je potrebno strokovno znanje ter poznavanje procesnih pravic, ki vam jih daje zakonodaja.

Če predhodno sodelujemo, seveda predhodno poskrbimo za maksimalno urejenost podjetja na kadrovskem področju. Nadalje, odvisno od stanja in situacije ustrezno podučimo direktorja ali neposredno zastopamo odgovorno osebo na srečanju z inšpektorjem.

Za delodajalce, ki želijo imeti urejena kadrovska razmerja in mirno spati tudi ob morebitnem obisku delovnega inšpektorja.

Kadar ne veste, kaj narediti z določenim zaposlenim, z vodenjem kadrovskega postopka, takrat je čas za klic »HALO KADROVSKA«. Hitro in učinkovito bomo analizirali vaš problem ter vam na podlagi strokovnega znanja in obilo dobre kadrovske prakse svetovali in pomagali do ustrezne rešitve.

Cena klica je 1,99 eur z ddv, na voljo smo vam vsak delovni dan, v delovnem času od 9.00 do 15.00 ure.

HALO KADROVSKA – prva pomoč za hitre kadrovske rešitve!

Naše stranke o nas

HRM rešitve
Scroll to Top